Etický kodex

Etický kodex TOP MAKLÉŘI představuje soubor pravidel, zásad a postupů, jejichž dodržování společnost 4 DEVELOP REALITY s.r.o. vyžaduje od svých spolupracujících makléřů, manažerů a všech spolupracujících osob vykonávajících činnost pod obchodní značkou TOP MAKLÉŘI za účelem kvalitního poskytování realitních služeb ke spokojenosti klientů.

 1. Spolupracující osoby hájí známé zájmy svých klientů. V případě, že by zájmy klientů byly ve vzájemném rozporu, usilují o vyvážený a spravedlivý přístup ke všem účastníkům daného obchodu.
 2. Spolupracující osoby poskytují své služby s profesionální, odbornou a individuální péčí, v souladu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a profesionální etikou. Vždy usilují o to, aby klient nebyl uveden v omyl a neutrpěl majetkovou či jinou újmu.
 3. Spolupracující osoby jsou povinni vyvarovat se jednání, které by mohlo snížit vážnosti společnosti 4 DEVELOP REALITY s.r.o. u klientů, veřejnosti či jiných osob ve společnosti, nebo které by mohlo poškodit její jméno a dobrou pověst.
 4. Spolupracující osoby dále dbají o to, aby obchodní značka TOP MAKLÉŘI byla veřejností chápána jako vysoce profesionální, s maximálně kvalitním a uznávaným servisem v rámci realitních služeb.
 5. Spolupracující osoby TOP MAKLÉŘI nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí a souhlasu osoby, která má k nemovitosti vlastnické právo či je oprávněna vlastníka zastupovat.
 6. Spolupracující osoby nejsou oprávněny přijímat jistiny v hotovosti, leda by k tomu byli pověřeni konkrétní plnou mocí.
 7. Společnost 4 DEVELOP REALITY s.r.o. pro úschovy kupních cen využívají výhradně advokátní úschovu, případně klientem zvolenou úschovu notářkou či bankovní, sami nikdy nevystupuje jako schovatel.
 8. Při prezentaci zakázky a též při nabídce nemovitosti uvádí spolupracující osoby informace tak, jak je získali od vlastníků, nesmí je vědomě zamlčet či upravovat.
 9. Spolupracující osoby bez zbytečného odkladu informují účastníky obchodního případu o všech podstatných skutečnostech.
 10. Spolupracující osoby jsou povinni se pravidelně vzdělávat za účelem zvýšení jejich kvalifikace a odbornosti.
 11. Spolupracující osoby společnosti nesmí bez písemného souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout třetí osobě důvěrné, běžným způsobem nedostupné, informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení vzájemné spolupráce.
 12. Spolupracující osoby jsou povinni postupovat v souladu s normou ISO 9001:2016.

 

Kateřina Pátek, člen představenstva

 

Kontaktujte nás!

*
*
*
*
fullname: phone: lname: email: