Reference

Jeden ze složitějších obchodů

nejdříve bychom chtěli velice zdůraznit, že náš případ byl hodně složitý! Šlo především o velmi krátký časový úsek, kdy se musela prodat naše nemovitost, kdy do toho ještě spadaly svátky vánoční a dále náročná řešení s bankou.

Více zde